All1 kaart fiscale discriminatie van deeltijds werkende weduwes en weduwnaars met een overlevingspensioen in de Kamer

All1 kaart fiscale discriminatie van deeltijds werkende weduwes en weduwnaars met een overlevingspensioen in de Kamer


Deeltijds werkende weduwes en weduwnaars met een overlevingspensioen zien hun deeltijdse loon automatisch geïndexeerd worden (volgend jaar 10%), maar niet het plafond van toelaatbaar bijverdienen.

Velen onder hen houden nu al hun hart vast voor de som die ze binnenkort zullen moeten terugbetalen aan vadertje staat. Dit terwijl meer verdienen ook gelijk staat aan meer belastingen, en dus een win-winsituatie zou moeten zijn voor de werknemer én de staat.

Deze fiscale situatie is onbegrijpelijk en ontoelaatbaar. Daarom kaartte all1-voorzitster Carla Dejonghe dit ook aan op federaal niveau, door een open brief te sturen naar volksvertegenwoordiger Christian Leysen  (vast lid van de commissie voor Financiën en Begroting), met de vraag om dit bij minister Van Peteghem aan de kaak te stellen. Deze brief vindt u hieronder terug.

Dhr. Volksvertegenwoordiger Christian Leysen 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers - Het Paleis der Natie

Natieplein 2, 1008 Brussel

Brussel, 30 november 2022

 

Betreft: de fiscale discriminatie van deeltijds werkende weduwes en weduwenaars met een overlevingspensioen

 

Geachte Heer Leysen,

 

Naast mijn functie als Brussels Parlementslid, ben ik ook voorzitster van all1, de belangenvereniging voor alleenwoners. Ik ben zelf alleenwoner en weet als de beste dat mijn lotgenoten fiscaal en sociaal gediscrimineerd worden ten aanzien van samenwonenden. Hoewel de recente inspanningen van minister Van Peteghem om het belastingstelsel te hervormen (waarbij alleenwoners niet helemaal vergeten werden) een stap in de goede richting zijn, is er helaas nog veel werk aan de winkel.

 

Onlangs werd all1 gecontacteerd door een dame die benadeeld wordt door het huidige belastingstelsel. Het betreft een 59-jarige weduwe zonder kinderen die maximum 20.102 euro mag bijverdienen[1]. Haar loon werd uiteraard geïndexeerd.

·      In 2022: indexatie van 3,6%

·      In 2023: indexatie van 10%

·      In 2024: indexatie van +6% (waarschijnlijk)

 

Maar dat plafond van toelaatbaar bijverdienen van €20.102 wordt niet geïndexeerd. Haar loon groeit m.a.w. dus automatisch, maar de grens van hoeveel ze verdient groeit niet mee. Ik twijfel er niet aan dat u dit ook bedenkelijk zal vinden.

 

Deze mensen die het vóór de crisis al moeilijk hadden, krijgen nu te kampen met zeer hoge energiefacturen. Indien men dan ook nog eens te horen krijgt dat men een deel van zijn of haar loon moet terugbetalen, enkel en alleen omdat het verdienplafond niet mee geïndexeerd wordt (samen met het loon), dan kan men begrijpen dat mensen geen uitweg meer zien.

 

Alleenwoners zijn een groeiende groep in de bevolking, en het is eens tijd dat hun fiscale last verlicht wordt.

 

Daarom vraag ik u vriendelijk of het mogelijk zou zijn om deze fiscale materie (die op federaal niveau aangepakt moet worden) aan te kaarten in de commissie voor Financiën en Begroting.

 

Mijnheer de volksvertegenwoordiger, ik dank u alvast bij voorbaat voor uw aandacht.

 

Met hartelijke groeten,

 

Carla Dejonghe

Voorzitster all1