• all1 wil meer betaalbare (koop)woningen voor alleenwoners.
  • all1 wil dat de beleidsmakers een wettelijk fiscaal kader creëren voor alleenstaanden die een (huur)woning delen om de kosten te drukken en geen gezin vormen.
  • all1 pleit voor het wegwerken van de stedenbouwkundige drempels voor alternatieve woonvormen zoals co-housing en kangoeroewonen.

EEN EIGEN WONING

Alleen wonen is duur. Alleenwoners kunnen niet genieten van schaalvoordelen en staan alleen in voor de hoge woon- en energiekosten. Uit onderzoek van ILIV (Kenniscentrum over het belang van thuis) blijkt dat bijna 1 op 2 van de Belgische singles huurder is, terwijl dit bij koppels slechts 1 op 5 is. Vele huurders dromen van een eigen woning, maar 80% van de huurders kan zich momenteel geen huis veroorloven. Zij kunnen naast het maandelijks aflossen van de huur immers nog moeilijk geld opzij zetten. De meeste Belgen, ook de alleenwoners, hebben duidelijk een baksteen in de maag en beschouwen een eigen woning als een persoonlijk pensioenplan.

Een alleenwoner spendeert een belangrijk deel van zijn/haar inkomsten aan een woning. De banken oordelen dat deze som maximaal één derde van het inkomen mag bedragen opdat de persoon in staat blijft om de lening maandelijks af te betalen. Niet alleen is het dus moeilijker om effectief een hypothecaire lening te krijgen bij de bank, de woonbonus (de belastingvermindering voor de enige en eigen woning) is dubbel zo groot voor koppels. De fiscale aftrek wordt namelijk per persoon toegekend, niet per woning. Het maximumbedrag dat per persoon jaarlijks fiscaal kan worden afgetrokken, is sinds 1 januari 2015 in Vlaanderen verlaagd. Bovendien moet een alleenwoner bij de aankoop van een woning de volledige som aan registratierechten alleen betalen.

ALTERNATIEVE WOONVORMEN

ILIV-onderzoek wijst op een heuse mentaliteitswijziging. De gevolgen van de financiële crisis doet mensen zoeken naar alternatieve woonvormen. Vooral jonge mensen staan open voor bijvoorbeeld co-housing of friendfunden (i.e. uitgaven delen met vrienden). Naast het samenwonen met vrienden, is er ook weer volop ruimte voor multi-generatiewonen. Bijna een kwart van de Belgen geeft aan eventueel bereid te zijn om zijn ouders later in huis te nemen. Deze alternatieve woonvormen botsen in de praktijk echter nog te vaak op stedenbouwkundige regels. Vrienden die samen een woning huren om de kosten te drukken, stoten regelmatig op administratieve problemen wanneer zij beschouwd worden als een gezamenlijk huishouden.