Glass filled with drinking water from tap.Begin 2016 kopte all1 nog ‘Nieuwe waterfactuur doorstaat single-toets niet’. Nieuwe cijfers geven ons helaas gelijk. Vooral het vastrecht (= de vaste kost voor aansluiting op de waterleiding) van 100€ per adres in combinatie met een korting van 20€ per gedomicilieerde benadelen de eenpersoonshuishoudens. In 2016 betaalden 653.441 alleenwoners 80 euro vastrecht. 223.555 gezinnen van vijf personen (of meer) moesten die vaste kost niet betalen.

De evaluatie van de waterfactuur staat volgend jaar op de agenda van het Vlaams parlement. All1 pleit alvast voor een eerlijkere waterfactuur: eenzelfde vastrecht voor alle huishoudens. De huidige gezinskorting levert koppels en gezinnen immers een bijkomend financieel voordeel op ten opzichte van alleenwoners, ongeacht het effectieve waterverbruik.