Singles dayOnze nationale feestdag Wapenstilstand viel op 11/11 samen met de internationale ‘Singles day’. De vier eentjes in de datum verwijzen naar de vier alleenstaande Chinese vrienden die de ‘feestdag’ begin jaren negentig in het leven riepen. Vooral webshops wendden het concept de afgelopen jaren aan om kortingen toe te kennen. Niet enkel ‘Singles day’ wint aan populariteit, ook de term ‘supersingle’ krijgt steeds meer aanhang. Een supersingle is iemand die zijn/haar leven zo heeft ingericht dat er geen plaats en geen nood is aan een levenspartner. Het gaat dus om bewuste singles. Relatiedeskundige Sybille Vanweehaeghe in de krant ‘De Standaard’: “De supersingle komt alleen nog uit zijn of haar comfortzone voor Superman of – vrouw. Als die prins(es) op het witte paard niet passeert, richten ze hun ‘perfecte’ veilige haven wel verder in met veel vrienden en vriendinnen.”

Ook al neemt het aantal bewuste singles toe, wij blijven er toch van overtuigd dat mensen vooral door uiteenlopende omstandigheden alleen komen te staan, vaak buiten hun wil. Velen onder ons zullen op een bepaald moment in ons leven een tijdje alleen komen te wonen. Een singlesvriendelijk beleid is daarom in het belang van iedereen.