single momDe sensibilisering begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. Er komt een hogere belastingvrije som en een hoger belastingvoordeel voor kinderopvang voor alleenstaande ouders met een laag inkomen (van 3.200 tot 18.000 euro).

Door de hogere belastingvrije som ontsnapt een groter deel van het inkomen aan belastingen. Een alleenstaande ouder met één kind, kan zo tot 465 euro extra overhouden per jaar. Met twee kinderen kan het bedrag oplopen tot 620 euro. De belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang wordt voor alleenstaande ouders opgetrokken van 45 naar 65 procent. De nieuwe regeling treedt in werking vanaf aanslagjaar 2018 en geldt dus al voor de inkomsten van 2017.

Alleenstaande ouders vormen samen met gepensioneerde alleenstaanden een zeer kwetsbare groep met een verhoogd armoederisico. De nieuwe fiscale regeling is dan ook een belangrijke sociale maatregel. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de Belgische alleenstaande zonder kinderen de hoogste personenbelasting in West-Europa betaalt. Zij dragen gemiddeld zo’n 56% van hun brutoloon af aan belastingen en sociale bijdragen. Zij hebben nochtans dezelfde kosten als samenwonenden, maar dragen deze kosten helemaal alleen en worden ook nog op tal van andere vlakken (wonen, reizen, erfenis, …) benadeeld. Men moet dus ook werk maken van een eerlijkere fiscaliteit voor alleenwoners zonder kinderen.