Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein werkt aan een modernisering van de successierechten want onze samenleving evolueert. De regering zal de drempels wegwerken om een erfenis aan de kleinkinderen over te laten in plaats van aan de kinderen (bekijk hier het nieuwsartikel). Een volgende stap is het verlagen van de tarieven in de zijlijn.

All1 vzw wilt dat de Vlaamse regering in deze hervorming ook rekening houdt met de steeds groeiende groep alleenwoners. Als een alleenwoner zonder kinderen een erfenis wilt nalaten aan derden (een goed vriend, nicht of petekind), dan geldt voor hen de maximale erfbelasting! In Vlaanderen betaalt de erfgenaam dan tussen de 45% en 65% erfbelasting. In Brussel en Wallonië kan dat oplopen tot 80%!

Ons voorstel: Moderniseer de erfbelasting zodat iedereen één niet-familielid kan aanduiden dat tegen ‘familietarief’ kan erven. Deze hervorming zou goed nieuws zijn voor mensen zonder naaste familie. Bloedverwantschap zegt immers niet altijd iets over de emotionele band tussen mensen.