All1, de Belgische belangenvereniging voor alleenwoners, reageert enthousiast op het initiatief van radiomaker Sven Pichal. Verleden week kaartte Pichal via de Facebookpagina van zijn programma ‘De Inspecteur’ al de discriminatie aan van alleenstaanden. Gisteren legde hij zich toe op één typisch fenomeen waarmee alleenstaanden, zeker in deze periode, worden geconfronteerd; de single-toeslag.

Singles blijven namelijk vaak meer betalen voor eenzelfde kamer in een hotel dan koppels. Uit getuigenissen die het programma ontving en die gelijkaardig zijn aan degene die All1 regelmatig te horen krijgt, blijkt dat die toeslagen vaak stevig oplopen. Een steekproef van het programma kwam zelfs in één geval tot een meerkost van zo’n 80%. Radio 2 publiceerde op haar website dan ook een aantal interessante links naar aanbiedingen voor vakanties waarvoor geen singlestoeslag betaald moet worden.

POLITIEK

Ook politiek viel er goed nieuws te rapen voor alleenstaanden. Federaal minister van werk Kris Peeters kondigde aan dat de bedragen voor zorgverloven voor alleenstaanden met kinderen vanaf 1 juni omhoog gaan. Het gaat meer specifiek om ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand, telkens voor kinderen. De voltijdse uitkeringen worden met 38 procent verhoogd, tot €1.129,61. “Dit is een mooie stap vooruit,” zegt All1-voorzitster Carla Dejonghe. “Dit zal alleenstaande ouders meer mogelijkheden geven om gedurende een bepaalde periode voor hun kind te zorgen. Voor ons mag het echter niet stoppen bij ouders met kinderen. All1 wil dat zorgverloven, bijvoorbeeld voor alleenstaande zorgbehoevenden, ook uitgebreid kunnen worden naar personen die geen directe verwantschap met de zorgbehoevende hebben, maar wel een aantoonbare nauwe band.” Volgens All1 is het echter wel duidelijk dat er steeds vaker rekening wordt gehouden met alleenwoners. De inhaalbeweging lijkt alvast ingezet.