Carla Dejonghe gesnedenCarla Dejonghe, voorzitster van All1 vzw, vindt het hoopgevend dat de federale minister van Financiën het fiscaal beleid ten opzichte van alleenstaanden gaat herbekijken. Dat staat althans in een artikel in de belastingsgids van de Tijd.

Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat de federale regering zo snel bereid gevonden zou worden om de verschillen in belastingen tussen alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden weg te werken”, zegt Carla Dejonghe. “Men heeft eindelijk ingezien dat wat de fiscus verstaat onder ‘gezin’ al lang niet meer samenvalt met de maatschappelijke invulling vandaag. Ik weet ook wel dat niet dat alles van de ene dag op de andere zal veranderen. Het feit dat de minister van Financiën zelf aan de Tijd verklaart dat het zijn taak is om het fiscaal systeem van de 19de en 20ste eeuw te herbekijken en hij bereid is de discriminaties te detecteren, analyseren en oplossingen wil voorstellen, is veelbelovend”.