Sint-Valentijn anno 2019: Een antwoord op de klassieke vragen

Ontvang jij dezer dagen ook wel berichten zoals “een romantisch avondje met bubbels” of “verras je geliefde met een valentijnsmenu”? Je zal maar single zijn op Sint-Valentijn en hoeft daar niet voortdurend aan herinnerd te worden. Want mensen zeggen soms de meest vreemde dingen op 14 februari. Ik ga daarom even dieper in op een aantal klassiekers.

Je zal toch niet alleen zijn op Valentijnsdag?

Ik ben zeer sociaal en ik werk die dag, dus nee, ik zal niet alleen zijn.

In België bestaat één op drie huishoudens uit één persoon. In grote steden zoals Brussel is dat zelfs al één op twee. Velen onder ons zullen trouwens op een bepaald moment in het leven eens alleen wonen. De verstokte singles en hardnekkige alleenwoners zijn immers eerder zeldzaam. Het gaat vooral over een groep mensen die door veranderende situaties alleen komt te staan, denk maar aan het overlijden van een partner, een relatiebreuk, een scheiding, enzovoort. Op alleen wonen staat dus geen leeftijd. Hoe divers de groep alleenwoners ook is, ze wordt geconfronteerd met een aantal specifieke problemen en hardnekkige vooroordelen. Het merendeel van hen is niet egoïstisch, ongelukkig of eenzaam.

Wees tevreden dat je alleen bent. Sint-Valentijn is een hele dure grap.

Natuurlijk, daar kan ik best inkomen. Maar bedenk dan ook hoeveel duurder het is om helemaal alleen op te draaien voor alle woon- en andere dagelijkse kosten. Daarenboven draagt een alleenstaande zonder kinderen gemiddeld 56,3 % van zijn brutoloon af, kan hij niet makkelijk een hypothecaire lening afsluiten of een woning kopen, kan hij zich geen loopbaanonderbreking permitteren, heeft hij minder koopkracht, enzovoort. En erft een goede vriend of petekind van hem of haar, dan geldt de maximale erfbelasting.

Wat is het toch fijn om single te zijn.

Maar waarom ben jij het dan niet? Het is geweldig. Je doet wat je wil, wanneer je wil en met wie je wil. Je kan naar hartenlust knoflook eten en hoeft je benen niet te ontharen of ruzie te maken om de afstandsbediening. Je wordt niet wakker van je partners gesnurk.

Voor velen in onze maatschappij betekent geen relatie hebben een mislukking. Succes wordt hieraan nog te vaak afgemeten en dat is jammer. Zoals ik ook al zei, is single zijn vaak geen bewuste keuze maar eerder het gevolg van een verandering in je leven.

Het grootste voordeel is wel dat je jezelf erg goed leert kennen. Je hebt de tijd om na te denken over wie je bent, wat je wil, wat jouw verlangens en drijfveren zijn.

Misschien ontvang je toch wel iets …

Valentijnsdag ging oorspronkelijk om een anonieme liefdesbekentenis. Het was  niet gebruikelijk om openlijk je liefde te uiten, maar op 14 februari kon iedereen zijn geliefde verrassen met een gedicht of geschenk. Dus wie weet, misschien ontvang ik inderdaad iets! J

Feit is dat de alleenstaande een realiteit is in het België van de 21ste eeuw. En alle studies tonen aan dat deze groep de komende decennia wereldwijd nog fors zal toenemen. Ondertussen beseffen gelukkig meer en meer mensen dat het iedereen kan overkomen om een bepaalde periode in zijn leven alleen te zijn. En gelukkig groeit het bewustzijn dat er daarmee helemaal niks mis is!

Ik wens dan ook iedereen een hele fijne Valentijnsdag toe, alleen of met zijn tweeën!

Carla Dejonghe

Voorzitster all1 vzw

Altijd aftoetsen of nieuwe regelgeving niet nadelig is voor alleenwoners

Almaar meer Belgen wonen alleen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau Statbel. Naar aanleiding hiervan werd Carla Dejonghe, voorzitster van all1 vzw, uitgenodigd in de studio van de Brusselse stadszender Bruzz. Haar boodschap was duidelijk. Beleidsmakers moeten een ‘singlesreflex‘ hanteren waarbij ze altijd  aftoetsen of een nieuwe maatregel niet nadelig is voor alleenwoners. Bijna iedereen zal namelijk ooit een keer alleen wonen. Het is dus logisch dat er nagedacht wordt over die grote groep.

Herbekijk hier de Bruzz-uitzending van 8/2/2019

Herbeluister hier het gesprek met Carla Dejonghe in ‘De ochtend’ op Radio 1 van 8/2/2019

All1 vraagt uitbreiding zorgverlof voor alleenstaanden

De Gezinsbond riep onlangs op om grootouders toe te laten sociaal verlof op te nemen om voor een ziek kleinkind te zorgen. Minister van werk Kris Peeters liet weten

 

dit voorstel te zullen onderzoeken. All1-voorzitster Carla Dejonghe, de Belgische belangenvereniging voor alleenwoners, legt daarom opnieuw het voorstel op tafel om ook het zorgverlof voor alleenstaanden uit te breiden. Kinderloze alleenstaanden zonder naaste familieleden blijven nu immers in de kou staan.

In België kan je zorgverlof opnemen om een zwaar ziek gezins- of familielid (tot de tweede graad) te verzorgen of bij te staan, maar niet om je bijvoorbeeld over een zieke vriend te ontfermen. Zorgverlof geeft recht op een uitkering van de RVA. Zieke alleenstaanden die niet (meer) kunnen terugvallen op naaste familieleden, moeten dus hopen dat iemand uit hun omgeving bereid is om onbetaald verlof te nemen om hen te verzorgen. “Het kan ook anders”, aldus Carla Dejonghe. “In Buurland Nederland kunnen werknemers sinds 2015 ook zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg voor mensen met wie ze een sociale relatie hebben, zoals een vriend of buur.”

Het palliatief verlof, om een ongeneeslijk zieke patiënt te verzorgen, is trouwens wel beschikbaar voor niet-familieleden. Dat verlofstelsel werd veel later ingevoerd en is daardoor beter aangepast aan de huidige samenleving. “Het aantal alleenwoners neemt enkel toe, maar toch blijven de regels inzake zorgverlof vooral afgestemd op het klassieke gezin. We moeten beseffen dat alleenstaand of kinderloos blijven meestal geen bewuste keuze is en dat het dus onrechtvaardig is om hierdoor benadeeld te worden.”, besluit Carla Dejonghe.

Nieuwsbrief

logo all 1 donker grijs geelLees hier all1’s meest recente nieuwsbrief met onder andere het debat over singles in ‘De zevende dag’, de gevolgen van samenwonen met een uitkering en een besparingstip.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan door simpelweg een mailtje te sturen naar all1belgium@gmail.com of door een bericht achter te laten in het online contactformulier (onderaan de rubriek ‘over ons’).

Carla Dejonghe in singlesdebat van ‘De zevende dag’

Carla De zevende dag 3

Carla Dejonghe, voorzitter van all1, zat afgelopen zondag mee aan tafel tijdens het grote ‘singlesdebat’ van ‘De zevende dag’ op één. De hamvraag was: Houden politici voldoende rekening met de grote groep alleenwoners?

Onderzoekster Inge Pasteels zette alvast de puntjes op de i: Momenteel wonen er meer dan 2 miljoen Belgen alleen (al dan niet met kinderen), dat is 1 op de 3 huishoudens. Tegen 2060 zal 50% tot 60% van de Belgische huishoudens uit 1 persoon bestaan. Carla Dejonghe onderstreepte tijdens de uitzending dan ook het belang van een beleid dat meer rekening houdt met deze groep. Ze herhaalde ook het voorstel om iedereen 1 niet-familielid te laten aanduiden die kan erven aan familietarief. Bloedverwantschap is soms minder sterk dan de emotionele band tussen vrienden. Daarnaast zou de maatregel een goede oplossing zijn voor alleenwoners zonder kinderen.

U kan het singlesdebat van ‘De zevende dag’ hier herbekijken.

Alleen of samenwonen met een uitkering?

Het Steunpunt Armoedebestrijding kaart terecht een groot probleem aan: samenwonen valt erg duur uit voor mensen met een uitkering. Het inkomensverlies is namelijk groter dan de schaalvoordelen die men haalt uit het delen van de woonkosten.

Het groeiend tekort aan betaalbare woningen maakt dat steeds meer jongeren op zoek gaan naar alternatieve woonvormen zoals cohousing. Maar als iemand binnen dit samenhuisverband door omstandigheden terugvalt op een uitkering, dan is het financieel verlies erg groot. Maar ook een alleenstaande ouder krijgt de rekening gepresenteerd wanneer het kind meerderjarig wordt want dan zijn ze officieel ‘samenwonend’. Het huidige systeem is bijgevolg allesbehalve solidair en moet dringend herbekeken worden.

Lees hier de artikels in Knack en De Standaard

Verzet tegen bouw eenpersoonsappartementen

Eén op drie Belgische huishoudens bestaat uit 1 persoon. In grote steden is dat zelfs 1/2. Toch is het aanbod op de woningmarkt vooral afgestemd op families. Er is een gebrek aan betaalbare en kleine woningen en banken kennen moeilijker een woonkrediet toe aan één persoon. Uit onderzoek van ILIV (Kenniscentrum over het belang van thuis) blijkt dat bijna 1 op 2 van de Belgische alleenstaanden huurder is, terwijl dit bij koppels slechts 1 op 5 is. Vele huurders dromen van een eigen woning, maar 80% van hen kan zich momenteel geen huis veroorloven.

Noël Slangen klaagt in een recente column in HBVL aan “dat onze samenleving het signaal lijkt te geven dat alleenstaand zijn een afwijking is”. Enkele burgemeesters in Henegouwen zouden namelijk de bouw van eenpersoonsappartementen tegenhouden. Die zouden een weinig kapitaalkrachtig publiek aantrekken, wat dan weer niet interessant is voor de stadsinkomsten.

All1 vzw klaagt al langer het gebrek aan betaalbare woningen voor alleenstaanden aan. In andere landen zoals Zweden en Nederland zet men wel al in op kleinere woningen. Het wordt tijd dat de lokale stadsbesturen in België zich ook bewust worden van deze noodzaak. Alleenwoners vertonen heus geen afwijkend gedrag.

Brussels gewest onderzoekt toerisme voor alleenstaanden

BrusselBrussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe pleit voor een toegankelijker toeristisch aanbod voor alleenreizers in Brussel. Ze interpelleerde hierover de Brusselse minister-president Rudi Vervoort. Alleenreizers worden nog vaak geconfronteerd met de befaamde ‘singlestoeslag’, waarbij touroperators of hotels een opleg vragen aan mensen omdat ze alleen reizen. Volgens Dejonghe, die ook voorzitster is van all1 vzw, de belangenvereniging voor alleenwoners, is er een taak weggelegd voor visit.brussels, het Brussels Agentschap voor Toerisme, om de hotelsector hierrond te sensibiliseren en om een specifieke marketingstrategie naar alleenreizers uit te werken.

Uit onderzoek uit 2011 blijkt dat ongeveer 4% van de ondervraagde toeristen in Brussel alleen reizen. Dat is minder dan in andere steden zoals Gent (5,1%), Antwerpen (5,5%) en Brugge (6,1%). Dejonghe: “Visit.brussels probeert Brussel momenteel al te marketen naar families, maar zou dat ook moeten doen naar alleenreizers. Begin 2018 verschijnen de resultaten van een nieuwe studie. Daarin zou al nagegaan kunnen worden of het aandeel alleenreizers in 6 jaar tijd gestegen is of niet. Hoe dan ook, het is een steeds groeiende groep mensen, waar de Brusselse toeristische sector meer rekening mee zou moeten houden. Brussel heeft als typische congresstad trouwens het voordeel dat veel hotels net in het hoogseizoen de prijzen van hun kamers verlagen, omdat ze vooral gericht zijn op congrestoerisme. Ideaal voor alleenreizers die op zoek zijn naar een betaalbare hotelkamer.”

Verschillende maatregelen

In zijn antwoord beklemtoonde de minister-president dat visit.brussels bereid is om met de sector te overleggen rond betaalbare vakanties voor alleenstaanden. “Een goed begin,” volgens Dejonghe, die wil dat visit.brussels concreet werkt rond een aantal punten:

  • Verder onderzoeken wat de bestaande drempels zijn voor alleenreizers om voor een bezoek aan Brussel te kiezen.
  • Sensibiliseren bij de Brusselse toeristische sector (hotels en touroperators) rond de singlestoeslag.
  • Informatie helpen verspreiden over het bestaande Brusselse toeristische aanbod, dat al aantrekkelijk is voor alleenstaanden.

Alleenwoners pineut van Vlaamse waterfactuur

Glass filled with drinking water from tap.Begin 2016 kopte all1 nog ‘Nieuwe waterfactuur doorstaat single-toets niet’. Nieuwe cijfers geven ons helaas gelijk. Vooral het vastrecht (= de vaste kost voor aansluiting op de waterleiding) van 100€ per adres in combinatie met een korting van 20€ per gedomicilieerde benadelen de eenpersoonshuishoudens. In 2016 betaalden 653.441 alleenwoners 80 euro vastrecht. 223.555 gezinnen van vijf personen (of meer) moesten die vaste kost niet betalen.

De evaluatie van de waterfactuur staat volgend jaar op de agenda van het Vlaams parlement. All1 pleit alvast voor een eerlijkere waterfactuur: eenzelfde vastrecht voor alle huishoudens. De huidige gezinskorting levert koppels en gezinnen immers een bijkomend financieel voordeel op ten opzichte van alleenwoners, ongeacht het effectieve waterverbruik.

‘Singles day’ en de ‘supersingle’

Singles dayOnze nationale feestdag Wapenstilstand viel op 11/11 samen met de internationale ‘Singles day’. De vier eentjes in de datum verwijzen naar de vier alleenstaande Chinese vrienden die de ‘feestdag’ begin jaren negentig in het leven riepen. Vooral webshops wendden het concept de afgelopen jaren aan om kortingen toe te kennen. Niet enkel ‘Singles day’ wint aan populariteit, ook de term ‘supersingle’ krijgt steeds meer aanhang. Een supersingle is iemand die zijn/haar leven zo heeft ingericht dat er geen plaats en geen nood is aan een levenspartner. Het gaat dus om bewuste singles. Relatiedeskundige Sybille Vanweehaeghe in de krant ‘De Standaard’: “De supersingle komt alleen nog uit zijn of haar comfortzone voor Superman of – vrouw. Als die prins(es) op het witte paard niet passeert, richten ze hun ‘perfecte’ veilige haven wel verder in met veel vrienden en vriendinnen.”

Ook al neemt het aantal bewuste singles toe, wij blijven er toch van overtuigd dat mensen vooral door uiteenlopende omstandigheden alleen komen te staan, vaak buiten hun wil. Velen onder ons zullen op een bepaald moment in ons leven een tijdje alleen komen te wonen. Een singlesvriendelijk beleid is daarom in het belang van iedereen.

« Oudere berichten

© 2019 ALL1

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑

nl_NLNederlands
fr_FRFrançais nl_NLNederlands