Opiniestuk Carla Dejonghe: “Ik voel me niet langer een roepende in de woestijn”

’t Werd tijd. De situatie van de alleenwonenden verschijnt steeds meer op de politieke radar.  Eindelijk voel ik mij niet langer een roepende in de woestijn. Afgaande op de verkiezingsprogramma’s begint steeds meer door te dringen dat de groep singles, vooral in de steden, flink groeit. Meerdere partijen beginnen ook in te zien dat ons fiscaal beleid teveel is afgestemd op gezinnen en niet op individuen.

Het is al sinds 2013 dat ik ijver voor een ‘singlereflex’. Die bestaat erin om bij elke nieuwe beleidsmaatregel even stil te staan bij het effect daarvan op mensen die alleen wonen. Al jaren dring ik aan op een systematische doorlichting van onze bestaande regelgeving. Op die manier kan men de pijnpunten blootleggen en voorstellen uitwerken om alleenstaanden niet langer te benadelen.

In het Brussels Gewest is er alvast een flinke stap in de goede richting gezet. Enkele jaren geleden heeft de Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) de alleenwonende zonder kinderen als uitgangspunt genomen bij de grondige fiscale hervorming die hij heeft doorgevoerd. Eén op de twee huishoudens in Brussel bestaat uit 1 persoon,  logisch dus dat men rekening houdt met deze realiteit.

Elke partij zou haar verkiezingsprogramma, waaraan nu volop gewerkt wordt, moeten onderwerpen aan een singlestoets. Het is een goede zaak dat dit punt nu een breder draagvlak krijgt en door verschillende partijen wordt overgenomen. Het wegwerken van de discriminaties ten opzichte van alleenwonenden is namelijk iets dat over de partijgrenzen heen moet worden aangepakt.

De groep alleenwoners is zeer divers. Velen onder ons zullen trouwens op een bepaald moment in ons leven alleen komen te staan. Niet iedereen kiest om alleen te wonen of alleen te leven, denk maar aan het overlijden van een partner of aan een relatiebreuk/echtscheiding. Het is een steeds grotere groep mensen, in een veranderende samenleving.  

Die alleenstaanden – al dan niet met kinderen – worden al op een hoop vlakken benadeeld. Het leven als single is een stuk duurder. De vaste kosten zijn zwaar om dragen. Zo kost het evenveel om de woonkamer te verwarmen en te verlichten voor één persoon, als voor een heel gezin. Daarenboven geeft een alleenstaande zonder kinderen gemiddeld 56,3 % van zijn bruto loon af, kan niet makkelijk een hypothecaire lening afsluiten of een woning kopen, kan zich geen loopbaanonderbreking permitteren, heeft minder koopkracht, … En erft een goede vriend of petekind van hem of haar, dan geldt de maximale erfbelasting.

De grootste doorn in het oog van singles zijn de forfaitaire belastingen, die per huishouden en niet per persoon worden betaald. Initiatieven zoals Bart Somers’ Mechelenbon, als compensatie voor de gemeentelijke afvaltaks, of de Brusselse fiscale hervorming van minister Guy Vanhengel tonen alvast de goede weg. Zo schafte het Brussels gewest de forfaitaire gewestbelasting af, evenals de woonbonus. Deze laatste werd vervangen door een fikse korting op de registratierechten. Dat is eerlijker en beter voor iedereen: een onmiddellijke financiële duw in de rug bij de aankoop van een woning in plaats van een fiscaal voordeel waar je 2 jaar op moet wachten.

Eveneens in het Brussels Parlement werd door Open Vld een voorstel van resolutie ingediend om het mogelijk te maken dat een vriend aan familietarief kan erven. Vriendschapsbanden zijn soms sterker dan familiebanden.

Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Het singlesplan spreekt bijvoorbeeld niet van het zorgverlof dat ik graag uitgebreid wil zien voor zieke alleenstaanden zonder naaste familie of van de uren kraamzorg die per kind en niet per ouder zouden moeten toegekend worden. 

Eén ding is alvast duidelijk, het klassieke gezin kan niet langer (alleen) fungeren als norm bij het opstellen van regelgeving. Naast het nieuw samengestelde gezin is ook de alleenstaande een realiteit in het België van de 21ste eeuw. En alle studies tonen aan dat deze groep de komende decennia wereldwijd nog fors zal toenemen.

Carla Dejonghe

Voorzitter all1 vzw

En ce jour de Saint-Valentin …

Tout le monde reçoit de nombreux mails avec des idées de cadeaux de Saint-Valentin et des messages comme “une soirée romantique avec des bulles” ou “surprenez votre amoureux avec un menu Saint-Valentin”. Oui, je suis seule lors de la Saint-Valentin et non, il ne faut pas me le rappeler toutes les 5 minutes. Les gens vous disent les choses les plus bizarres le 14 février.

"“Tu ne seras tout de même pas seule le jour de la Saint-Valentin?”

Je ne suis pas associable et je travaille donc non, je ne serai pas seule ce jour-là.

1 ménage belge sur 3 se compose aujourd’hui d’une seule personne. Dans les grandes villes comme Bruxelles, le ratio est de 1 pour 2. Beaucoup de personnes se retrouveront seules à un moment ou un autre de leur vie. Les célibataires endurcis et les personnes voulant vraiment vivre seules sont plutôt rares, beaucoup d’entre elles se retrouvent seules suite aux aléas de la vie. Il n’y a pas d’âge pour vivre seul. Même si ce groupe de personnes est très divers, il est confronté à des problèmes spécifiques et des préjugés tenaces, la plupart de celles-ci ne sont ni égoïstes, ni malheureuses, ni solitaires.

"“Sois contente d’être seule. La Saint-Valentin coûte très cher.”

Naturellement. Mais ce jour coûte moins cher que de vivre seul. Il faut payer seul le loyer ou le crédit, l’électricité, le chauffage, le téléphone, l’internet, … Une personne seule sans enfants avec un revenu moyen participe à hauteur d’environ 56,3% de son salaire brut à des taxes et des contributions sociales, rencontre des difficultés à obtenir un prêt hypothécaire ou à acheter un logement, ne peut se permettre une pause carrière, a moins de pouvoir d’achat, … Et si par exemple un bon ami ou filleul hérite, elles sont soumises aux droits de succession maximaux qui peuvent s’élever jusqu’à 80% à Bruxelles et en Wallonie.

"Comme c’est chouette d’être seul

Mais pourquoi tu ne l’es pas alors? Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux . Tu peux manger des tonnes d’ail, ne pas t’épiler les jambes et tu ne dois pas te battre pour avoir la télécommande. Tu n’es pas réveillée par les ronflements de ton partenaire. Le dimanche, tu ne dois pas assister aux matchs de foot dans le froid ou être gentille avec des beaux-parents énervants.

Dans notre société, la réussite se mesure encore trop souvent au fait d’avoir ou non un partenaire? Mais est-ce tellement une mauvaise chose d’être seul?

Le plus grand avantage est que tu apprends à te connaître. Tu as le temps de réfléchir sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur tes désirs et tes motivations et tu ne dois pas rendre de comptes à quelqu’un d’autre. Ceci n’est pas une situation triste. Tu sais qui tu es et tu peux croire en toi-même! C’est formidable!

"Peut-être recevras-tu un cadeau…

Qui sait? La Saint-Valentin était à l’origine une déclaration d’amour anonyme. Il n’était pas coutume de déclarer sa flamme en public, mais le 14 février tout le monde pouvait surprendre son ou sa bien-aimée avec un poème ou un cadeau. (Ceci était très pratique pour les femmes mariées ayant un amant, qui pouvaient eux-aussi leur offrir un présent).

Une chose est claire, la personne vivant seule est une réalité dans la Belgique du 21ème siècle. Et toutes les études démontrent que ce groupe ne fera que s’accroître dans les prochaines décennies. Heureusement, les gens ont pris conscience qu’être seul peut également leur arriver. Heureusement, on réalise enfin que vivre seul n’est pas une tare.

Je vous souhaite à tous une bonne fête de Saint-Valentin, seul ou à deux!

Carla Dejonghe

Présidente d’all1 asbl

Altijd aftoetsen of nieuwe regelgeving niet nadelig is voor alleenwoners

Almaar meer Belgen wonen alleen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van statistiekbureau Statbel. Naar aanleiding hiervan werd Carla Dejonghe, voorzitster van all1 vzw, uitgenodigd in de studio van de Brusselse stadszender Bruzz. Haar boodschap was duidelijk. Beleidsmakers moeten een ‘singlesreflex‘ hanteren waarbij ze altijd  aftoetsen of een nieuwe maatregel niet nadelig is voor alleenwoners. Bijna iedereen zal namelijk ooit een keer alleen wonen. Het is dus logisch dat er nagedacht wordt over die grote groep.

Herbekijk ici de Bruzz-uitzending van 8/2/2019

Herbeluister ici het gesprek met Carla Dejonghe in ‘De ochtend’ op Radio 1 van 8/2/2019

All1 vraagt uitbreiding zorgverlof voor alleenstaanden

De Gezinsbond riep onlangs op om grootouders toe te laten sociaal verlof op te nemen om voor een ziek kleinkind te zorgen. Minister van werk Kris Peeters liet weten

 

dit voorstel te zullen onderzoeken. All1-voorzitster Carla Dejonghe, de Belgische belangenvereniging voor alleenwoners, legt daarom opnieuw het voorstel op tafel om ook het zorgverlof voor alleenstaanden uit te breiden. Kinderloze alleenstaanden zonder naaste familieleden blijven nu immers in de kou staan.

In België kan je zorgverlof opnemen om een zwaar ziek gezins- of familielid (tot de tweede graad) te verzorgen of bij te staan, maar niet om je bijvoorbeeld over een zieke vriend te ontfermen. Zorgverlof geeft recht op een uitkering van de RVA. Zieke alleenstaanden die niet (meer) kunnen terugvallen op naaste familieleden, moeten dus hopen dat iemand uit hun omgeving bereid is om onbetaald verlof te nemen om hen te verzorgen. “Het kan ook anders”, aldus Carla Dejonghe. “In Buurland Nederland kunnen werknemers sinds 2015 ook zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke zorg voor mensen met wie ze een sociale relatie hebben, zoals een vriend of buur.”

Het palliatief verlof, om een ongeneeslijk zieke patiënt te verzorgen, is trouwens wel beschikbaar voor niet-familieleden. Dat verlofstelsel werd veel later ingevoerd en is daardoor beter aangepast aan de huidige samenleving. “Het aantal alleenwoners neemt enkel toe, maar toch blijven de regels inzake zorgverlof vooral afgestemd op het klassieke gezin. We moeten beseffen dat alleenstaand of kinderloos blijven meestal geen bewuste keuze is en dat het dus onrechtvaardig is om hierdoor benadeeld te worden.”, besluit Carla Dejonghe.

Newslettre

logo all 1 donker grijs geellire ici dernier bulletin de tous1 qui comprend le débat sur les célibataires dans « Le septième jour », les effets de la cohabitation sur les avantages et les économies point.
Abonnez-vous à notre newsletter peut simplement envoyer un email à all1belgium@gmail.com ou en laissant un message dans le formulaire de contact en ligne (sous la rubrique « Qui sommes-nous »).

Carla Dejonghe dans le débat unique « Le septième jour »

Carla De zevende dag 3

Carla Dejonghe, président de all1, était dimanche dernier à la table au cours du grand débat unique « de » Le septième jour « sur un. La question clé est: Garder les politiciens suffisamment compte du grand groupe de tous les habitants?

Chercheur Inge Pasteels déjà mis la touche finale: À l'heure actuelle, il y a plus de 2 millions de Belges seuls (avec ou sans enfants), qui est de 1 à 3 ménages. En 2060, 50% à 60% des ménages belges d'une personne là-bas. Carla Dejonghe a souligné lors de la diffusion, donc l'importance d'une politique qui tienne davantage compte de ce groupe. Ils ont également réitéré la proposition de laisser un chacun indiquant non relatif qui peut hériter tarif familial. Parenté est parfois moins que le lien affectif entre amis. En outre, la mesure serait une bonne solution pour tous les habitants sans enfants.

Vous pouvez seul débat « Le septième jour » ici reconsidérer.

Seul ou avec un avantage?

Le Centre pour la carte de la pauvreté a accordé un problème majeur: la cohabitation est très coûteuse pour les bénéficiaires de prestations. Le revenu est en fait plus grande que les économies d'échelle, il doit partager le coût du logement.

La pénurie croissante de logements abordables a contraint de nombreux jeunes à trouver d'autres formes de logement telles que le cohabitat. Mais si quelqu'un dans cette maison ainsi que les conditions associées revient à une prestation, la perte financière est très importante. Mais aussi un parent seul obtient la facture quand l'enfant vient de l'âge parce qu'ils sont officiellement « vivre ensemble ». Le système actuel est donc autre chose que la solidarité et devrait être réexaminée d'urgence.

Lisez les articles tour de main et la norme

L'opposition à la construction d'appartements individuels

Une personne sur trois ménages belges se composent d'une seule personne. Dans les grandes villes est que même la moitié. Néanmoins, l'offre sur le marché du logement en particulier adapté aux familles. Il y a un manque de logements abordables et les petites banques difficile de connaître un prêt à domicile à une personne. Les recherches menées par ILIV (connaissances sur l'importance de la maison) montre que près de 1 2 du locataire unique belge, alors que seulement 1 à 5 dans les troupeaux. De nombreux locataires rêve de posséder une maison, mais 80% d'entre eux peuvent se permettre aucune maison.

Noël Les serpents se plaint dans un récent colonne dans HBvL à "Notre société semble donner est un écart seul le signal». Certains maires Hainault seraient à savoir bloquer la construction d'appartements individuels. Ce qui attirerait quelques riches public, ce qui est pas intéressant pour les revenus de la ville.

association All1 se plaint depuis longtemps du manque de logements abordables pour les célibataires à. Dans d'autres pays tels que la Suède et les Pays-Bas, ils ont déjà mis dans les petites maisons. Il est temps pour les gouvernements municipaux locaux en Belgique sont également conscients de ce besoin. Tous les habitants ont pas vraiment un comportement anormal.

La région bruxelloise étudie le tourisme pour les personnes voyageant seules

BrusselCarla Dejonghe, députée bruxelloise, plaide pour une offre touristique accessible aux personnes voyageant seules à Bruxelles. Elle a interpellé le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, à ce sujet. Les voyageurs isolés sont encore souvent confrontés au fameux ‘supplément pour personne seule’, par lequel les tour-opérateurs ou les hôtels demandent un supplément aux personnes qui voyagent seules. Pour Dejonghe, également présidente de l’asbl all1, l’association pour les personnes isolées, c’est une tâche qui peut revenir à visit.brussels, l’agence bruxelloise pour le Tourisme, afin de sensibiliser le secteur hôtelier à ce propos et afin de développer une stratégie marketing spécifique, visant les voyageurs seuls.

Il ressort d’une étude de 2011 qu’environ 4 % des touristes interrogés à Bruxelles voyagent seuls. C’est moins que dans d’autres villes comme Gand (5,1 %), Anvers (5,5 %) et Bruges (6,1 %). Dejonghe:"Visit.brussels tente pour le moment de promouvoir Bruxelles auprès des familles, mais devraient aussi le faire envers les voyageurs seuls. Début 2018 sortiront les résultats d’une nouvelle étude. On pourrait déjà y chercher si la part de voyageurs seuls a augmenté en six ans ou pas. Quoiqu’il en soit, c’est un groupe de plus en plus grand duquel le secteur touristique bruxellois devrait mieux tenir compte. Bruxelles a, comme chaque typique ville de congrès d’ailleurs, l’avantage que beaucoup d’hôtels peuvent baisser leurs prix en haute saison, justement parce qu’ils se concentrent surtout sur le tourisme de congrès. C’est idéal pour les voyageurs seuls, à la recherche d’une chambre d’hôtel abordable."

Différentes mesures

Dans sa réponse, le ministre-président souligne que visit.brussels est prêt à discuter avec le secteur de vacances abordables pour les personnes isolées. "Un bon début" pour Dejonghe, qui souhaite que visit.brussels travaille concrètement autour d’un certain nombre de points:

  • Continuer à étudier les seuils existants pour les voyageurs seuls pour choisir une visite à Bruxelles;
  • Sensibiliser le secteur touristique bruxellois (hôtels et tour-opérateurs) sur le supplément pour personne seule;
  • Aider à diffuser l’information sur l’offre touristique bruxelloise existante, déjà attractive pour les personnes isolées.

Tous les habitants de duper facture d'eau flamande

Glass filled with drinking water from tap.à partir de 2016 à tête tous1 encore 'Nouveau projet de loi de l'eau par une seule touche pas d'étatde nouveaux chiffres Malheureusement, nous donnant l'égalité. Surtout la charge debout (= les coûts fixes pour le raccordement à l'eau) à partir de 100 € par adresse en combinaison avec une remise de 20 € par domiciliés pénalisent les ménages individuels. En 2016, payé 653 441 habitants tous les frais de plat de 80 euros. 223 555 familles de n'ont pas été facturés cinq (ou plus) que les coûts fixes.

L'évaluation de la facture d'eau de l'année prochaine est à l'ordre du jour du Parlement flamand. All1 appelle déjà une facture d'eau plus équitable: le même tarif forfaitaire pour tous les ménages. La réduction actuelle de la famille offre couples et les familles, après tout, un avantage financier supplémentaire par rapport à tous les habitants, quelle que soit la consommation d'eau réelle.

«Articles plus anciens

© 2019 ALL1

Thème par Anders Noren - en haut

fr_FRFrançais
nl_NLNederlands fr_FRFrançais